USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

ISÄNTÄPERHEEKSI

 

Kuka voi ryhtyä isäntäperheeksi?

YFU:n isäntäperheitä on kaikenlaisia: aviopareja, avopareja, yksinhuoltajia tai sateenkaariperheitä, joilla voi olla teini-ikäisiä lapsia, alle kouluikäisiä lapsia, jo aikuiseksi ehtineitä lapsia – tai ei omia lapsia ollenkaan! Perheeltä odotetaan vain vilpitöntä kiinnostusta ulkomaista nuorta ja hänen edustamaansa kulttuuria kohtaan. Vaihto-oppilas tulee tutustumaan tavalliseen suomalaiseen elämään; hän ei odota jokaisen päivän olevan täynnä ihmeitä, vaan haluaa kokea normaalin suomalaisen arjen.

 

Saako isäntäperhe korvauksen vaihto-oppilaasta?

YFU:n isäntäperheet ovat vapaaehtoisia: he eivät saa maksua toiminnastaan. Tähän on tärkeimpänä syynä se, että haluamme vaihto-oppilaita kohdeltavan tasa-arvoisina perheenjäseninä.

 

Miten perheet hyötyvät isäntäperhetoiminnasta?

Isäntäperheet saavat hyvin uniikkeja ja kansainvälisiä kokemuksia. Isäntäperheenä perhe pääsee lähietäisyydeltä tutustumaan toisen maan kulttuuriin, historiaan, kieleen ja tapoihin. Samalla maantieteelliset ja kulttuurilliset rajat ylittyvät, ihan vaikka omalta kotisohvalta käsin. Vieraasta kulttuurista tulleen oppilaan kanssa asuessa perhe saa ainutlaatuisen kokemuksen, joka tulee varmasti rikastamaan perheen arkea.

 

Mitä isäntäperheiltä odotetaan?

Vaihto-oppilas ei ole vieras, mutta hän ei ole kodinhoitajakaan. Perheenne saa uuden jäsenen, joka ei odota mitään erikoiskohtelua, ei muuta kuin perheenjäsenen roolin: lapseksi vanhemmille, siskoksi tai veljeksi sisaruksille. Perheen ei tarvitse pitää vaihto-oppilasta kunniavieraana eikä nuorta saa sulkea normaalin elämän ulkopuolelle. Hän osallistuu muiden perheenjäsenten lailla kotitöihin ja -askareisiin. Perheen ei tarvitse suunnitella elämäänsä uusiksi vaihto-oppilaan takia vaan ottaa hänet mukaan arjen tavalliseen menoon.

 

Mitä jos elämäntilanteemme muuttuu, emmekä pysty enää pitämään vaihto-oppilasta?

Näin tapahtuu joskus esimerkiksi sairastumisen tai avioeron vuoksi. Tällöin YFU etsii vaihto-oppilaalle uuden perheen, mielellään samalta paikkakunnalta jotta ystävät ja koulu eivät vaihtuisi.


Voiko maaseudulla asuva perhe saada vaihto-oppilaan?

Kyllä voi. Meillä on isäntäperheitä ympäri Suomen, niin maalla kuin kaupungissa. Pyrimme löytämään perheeseen sopivan nuoren, joka viihtyy maaseudulla. Pienemmiltä paikkakunnilta nuorten on jopa helpompi löytää kavereita, ja päästä kokemaan todellista suomalaista kulttuuria. Suurkaupungissa kasvanut nuori saattaakin nauttia maaseudun rauhasta ja kiireettömyydestä.

Kuinka paljon vaihto-oppilaalle tulee olla aikaa?

Vaihto-oppilaaseen on hyvä suhtautua kuin mahdolliseen omaan lapseen: kuinka paljon aikaa on mahdollista antaa omalle lapselle? Vaihto-oppilas tulee perheeseen elämään isäntäperheen ehdoilla ja kulkemaan muiden mukana. Perheen on pystyttävä tukemaan nuorta vaihdon aikana samalla tavalla kuin omaakin mahdollista lasta. Vaihto-oppilaan saapumisen jälkeiset viikot vaativat enemmän panostusta koko perheeltä, sillä moneen käytännön asian hoitamiseen saattaa kulua aikaa ja myös perheen sääntöjä tulee käydä läpi – myös oppilaaseen tutustumiseen on hyvä varata aikaa. 

 

Miten YFU auttaa, jos tulee ongelmia?

Jokaisella perheellä ja oppilaalla on apunaan tukihenkilö, joka auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Myös YFU:n toimisto on perheen ja vaihto-oppilaan tukena koko vaihdon ajan.

 

Vuosi on pitkä aika, entä jos haluaisimme oppilaan puoleksi vuodeksi?

Puolen vuoden yhteiselon jälkeen alkaa yleensä vaihdon paras aika, kun perheenjäsenet ovat kunnolla tutustuneet toisiinsa ja yhteinen arki rullaa eteenpäin. YFU:n kautta on kuitenkin mahdollista toimia myös puolivuosiperheenä sekä tervetuloperheenä Suomeen saapuvalle nuorelle.