Meillekö vaihto-oppilas?

Sopisiko perheesi arkeen ja juhlaan ripaus kansainvälisyyttä?
YFU etsii isäntäperheitä elokuussa 2024 Suomeen saapuville vaihto-oppilalle.
Vaihto-oppilaat tulevat Suomeen joko lukuvuodeksi tai syyslukukaudeksi. Voit hakea isäntäperheeksi ympäri vuoden.

Me etsimme isäntäperhettä lukuvuodelle 2024-2025!

Ajankohtaista

1 2 3 4 5

Haluan lisää tietoa:

Annan YFU:lle luvan kerätä, käyttää ja säilyttää henkilötietojani. YFU voi käyttää antamiani tietoja suoramarkkinointiin ja markkinointiviestintään. Voin päivittää tietoni tai peruuttaa suostumukseni ottamalla yhteyttä yfu.finland@yfu.fi.

aSKELEET ISÄNTÄPERHEEKSI

Kolme askelta kohti kansainvälistä kokemusta.

 • Aloita täyttämällä isäntäperhelomake. Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua vielä mihinkään.
 • Lomakkeessa kysytään tietoja perheestäsi: harrastuksistanne, arvoistanne ja muista mielenkiinnonkohteistanne.
  Näiden tietojen avulla tutustumme perheeseesi paremmin, ja voimme myös auttaa perheellesi sopivan vaihto-oppilan valinnassa.
 • Isäntäperhelomakkeen täyttämällä saat tunnukset oppilasesittelysivuille. Sivuilta löydät lisää tietoa isäntäperhettä etsivistä vaihto-oppilaista. Vaihto-oppilaat ja heidän perheensä ovat kirjoittaneet kirjeen tulevalle isäntäperheelleen, ja lyhyessä videoesittelyssä he kertovat tarkemmin itsestään ja omista kiinnostuksen kohteistaan.

  Voit jo alustavasti tässä vaiheessa varata sinua kiinnostavan vaihto-oppilaan, tai pyytää lisää tietoa yhdestä tai useammasta nuoresta. Keskustelemme lisää perheeseesi sopivasta vaihto-oppilaasta haastattelussa.
 • Olemme yhteydessä kaikkiin isäntäperhelomakkeen täyttäneisiin.
 • Jos olet valmis etenemään isäntäperheprosessissa, sovimme seuraavaksi isäntäperhehaastattelun kotiisi. Haastattelun aikana haluaisimme tutustua koko perheeseesi. On myös tärkeää, että kaikki perheenjäsenet ovat samaa mieltä isäntäperheeksi ryhtymisestä.
 • Haastattelussa käydään läpi vielä tarkemmin koko perheen ajatukset ja mielipiteet huomioiden mahdollisuuttasi ryhtyä isäntäperheeksi, ja keskustellaan kuka vaihto-oppilaista sopisi parhaiten perheeseesi.
 • Haastattelun jälkeen teemme yhdessä päätöksen ryhtymisestäsi isäntäperheeksi.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

 • Aloitat täyttämään oman perheesi esittelysivua, jonne voit liittää kuvia perheestäsi, kertoa harrastuksistanne ja kirjoittaa lyhyen viestin vaihto-oppilaallesi.
 • Vaihto-oppilas on sinuun yhteydessä saatuaan perhetiedot. Voitte tutustua toisiinne jo etukäteen.
 • YFU etsii koulupaikan nuorelle. Koulu on yleensä isäntäperheen lähilukio.
 • Vaihto-oppilas saapuu Suomeen elokuun alussa, ja aloittaa lukion 7.8.2024.

Miksi ryhtyisin ISÄNTÄPERHEEKSI?

Tutustu uuteen kulttuuriin omassa kodissasi
Näe Suomi ja suomalaisuus uusin silmin
Luo kansainvälisiä ystävyyssuhteita, jotka kestävät jopa läpi elämän
Opeta koko perheellesi eri kulttuureista tulevien ihmisten erilaisuudesta ja samankaltaisuudesta
Näe oman perheesi rutiinit ja ajatusmallit, paranna perhedynamiikkaa ja viestintätaitoja
Saat tueksesi 24/7 YFU:n kokeneen henkilökunnan ja tukihenkilön

YFU tukee isäntäperheitä ja vaihto-oppilaita

Elämä vaihto-oppilaan kanssa on normaalia arkea ylä-ja alamäkineen. YFU on vaihto-oppilaan ja perheen rinnalla koko vuoden.

Isäntäperheillä ja vaihto-oppilailla on yhteinen tukihenkilö, jonka tehtävänä on tukea sekä perheen, että vaihto-oppilaan jaksamista. Tukihenkilöt ovat kokeneita vapaaehtoisia, jotka ovat saattaneet itsekin toimia isäntäperheenä, tai heillä on vuosien kokemus tukihenkilönä toimimisesta.

Järjestämme kaikille isäntäperheille etävalmennuksen ennen vaihto-oppilaiden saapumista Suomeen. Sen lisäksi järjestämme isäntäperheiltoja etätilaisuuksina koko lukuvuoden ajan. Isäntäperheillat ovat valmennuksellisen sisällön lisäksi hyvä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden isäntäperheiden kanssa.

Toimiston henkilökunta on tukihenkilöiden, perheiden ja oppilaiden tukena koko lukuvuoden ajan. Hankalammissa tilanteissa YFU:n toimiston Counselor tulee avuksi.

Vakavien, äkillisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien varalta YFU:lla on käytössä 24/7 päivystävä hätäpuhelin.

Isäntäperheet ovat ihan tavallisia perheitä

YFU:n isäntäperheet kaikkialla maailmassa ovat tavallisia paikallisia perheitä. Haemmekin isäntäperheiksi tavallisia suomalaisia perheitä. Kannustamme mukaan mahdollisimman monenlaisia perheitä. Isäntäperheenä voivat toimia niin avioparit, avoparit, samaa sukupuolta olevat parit kuin yksinhuoltajat. Perheessä voi olla leikki-ikäisiä, teini-ikäisiä tai jo aikuisia lapsia, tai lapsia ei ole lainkaan. Perhe voi asua missä päin Suomea tahansa, maalla tai kaupungissa. Tärkeintä on vapaaehtoisuus ja aito halu tutustua ulkomaalaiseen nuoreen.

Lauralla ja Hannalla on molemmilla ollut kotona useampi vaihto-oppilas. Mitä vaihto-oppilaan kanssa oikein tehdään?
Opimme kokemuksen myötä, että osaamme ratkaista ongelmia puhumalla. Ennen taisimme riidellä enemmän. Isäntäperheenä oleminen oli kaiken kaikkiaan hieno ja perhettä syventävä kokemus. Lapset saivat veljen, me pojan.

kYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Isäntäperhe, tai hostperhe, on perhe, joka toivottaa tervetulleeksi omaan kotiinsa ulkomaisen nuoren vaihto-oppilaan. Isäntäperheenä voi toimia minkälainen perhe tahansa. Perheellä voi olla pieniä lapsia, isoja lapsia, tai ei lapsia ollenkaan. Perheen vanhemmat voivat olla samaa sukupuolta, tai perheessä voi olla vain yksi vanhempi. Pääasia on halu tutustua Suomeen vaihtoon saapuvaan 15-17-vuotiaaseen nuoreen, ja tarjota hänelle koti hänen vaihtovuotensa ajaksi.

Isäntäperheet ovat kaikkialla maailmassa ihan tavallisia paikallisia perheitä. Kannustamme mukaan mahdollisimman monenlaisia perheitä. Perheessä voi olla lapsi, tai perhe voi olla lapseton, perhe voi asua maalla tai kaupungissa. Tärkeintä on vapaaehtoisuus ja halu tutustua ulkomaalaiseen nuoreen.

Odotamme, että isäntäperheellä on aito halu ja kiinnostus tutustua ulkomaiseen nuoreen, ja että perhe haluaa tukea nuorta suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa, ja suomen tai ruotsin kielen oppimisessa.

Isäntäperheellä tulee olla vakiintunut elämäntilanne. Perheen kotikielen tulee olla suomi tai ruotsi, ja vähintään yhden perheenjäsenistä tulee puhua englantia tai oppilaan äidinkieltä auttavasti.

Perheen tulee pystyä tarjoamaan nuorelle ruoka ja majoitus koko vaihdon ajaksi, kodissa tulee olla vaihto-oppilaalle oma sänky ja rauhallinen työpiste kotitehtävien tekemiseen. Oma huone ei ole välttämätön. On myös hyvä miettiä, että vaihto-oppilas pääsisi kulkemaan kouluun kohtuullisen vaivattomasti.

YFU:n isäntäperheet ovat vapaaehtoisia, eikä heille makseta taloudellista korvausta.

Vaihto-oppilailla on omat käyttörahat koulun kuluihin, omiin henkilökohtaisiin menoihin, matkoihin jne.

Kaikki isäntäperhehakemuksen täyttäneet saavat tunnukset oppilasesittelysivuille, joista löytyy Suomeen saapuvien nuorten tarkemmat esittelyt. Oppilasesittelysivuilla on vaihto-oppilaiden itse kirjoittama kirje isäntäperheille, heidän vanhempiensa kirjoittama kirje perheelle, lyhyt esittelyvideo, ja valokuvia. Perheet voivat tutustua perhettä etsiviin vaihto-oppilaisiin, ja merkitä tähdellä sellaiset, jotka tuntuvat sopivimmilta omaan perheeseen.

Vaihto-oppilaan sopivuudesta perheeseen voi hyvin keskustella lisää YFU:n toimiston kanssa. Isäntäperhehaastattelu on myös hyvä tilaisuus miettiä vielä perheeseen sopivaa vaihto-oppilasta.

Avarakatseisuutta vaihto-oppilaan kotimaan suhteen

Vaihto-oppilasta valitessa kannattaa miettiä avoimesti erilaisia vaihtoehtoja. Kansallisuutta ja sukupuolta tärkeämpää on perheen ja vaihto-oppilaan yhteensopivuus.

Kannustamme isäntäperheitä avarakatseisuuteen nuoren kotimaan suhteen. Vaihto-oppilaskokemuksen onnistumiseen vaikuttaa ennen kaikkea perheen ja nuoren yhteensopivuus, ei hänen kansallisuus tai äidinkieli.

Kaikki vaihto-oppilaat puhuvat englantia vähintään auttavasti, ja ajanmittaan yhä enemmän suomea tai ruotsia. Nuoren äidinkieltä ei siis kannata pohtia liikaa. Kannattaa myös muistaa, ettei vaihto-oppilas ole myöskään kielenopettaja, vaan tulee tänne oppimaan meidän kieltämme.

Yhteiset mielenkiinnon kohteet auttavat sopeutumisessa

Harrastusten osalta kannattaa keskittyä yhteisiin yleisempiin piirteisiin, kuten liikunnallisuuteen, taiteellisuuteen, musikaalisuuteen tai kotikeskeiseen rauhallisuuteen. Samankaltainen perhetausta tai elinympäristö saattavat helpottaa nuoren sopeutumista perheeseen, mutta toisaalta nuori saattaa haluta tutustua nimenomaan erilaiseen ympäristöön. Monesti perheen ainoalle lapselle on unohtumaton elämys kokea vuosi vaikkapa pienten sisarusten kanssa. Isossa perheessä kasvanut taas saattaa nauttia olostaan perheen ainoana lapsena. Vastaavasti perheen omille lapsille voi olla mahtava kokemus saada isosisko tai isoveli, tai pikkusisarus.

Vaihto-oppilaan sukupuolta on hyvä pohtia koko perhedynamiikan kannalta. Usein ajatellaan, että vaihto-oppilas tulee perheeseen teini-ikäisten lasten kaveriksi, jolloin hänen halutaan olevan samaa sukupuolta kuin perheen samanikäinen lapsi.

Poika vai tyttö?

Toisinaan kuitenkin esimerkiksi teinitytön saattaa ottaa helpompi vastaanottaa veli, jolloin ihan koko elämää tai kavereita ei tarvitse jakaa. Samoin poikakatraaseen tuleva tyttö voi tuoda mukavasti uuden näkökulman perheen arkeen. Voi olla iha hyvä, ettei perheen oman lapsen tarvitse jakaa omaa ystäväpiiriään vaihto-oppilaan kanssa, vaan vaihto-oppilas voi löytää omat kaverit koulusta ja harrastuksista.

Vaihto-oppilas huolehtii itse omista kuluistaan. Vaihto-oppilailla on omat käyttörahat koulun kuluihin, omiin henkilökohtaisiin menoihin, matkoihin jne. YFU:n vaihto-oppilaat ovat vakuutettuja vaihdon ajan.

Isäntäperhe tarjoaa vaihto-oppilaalle ruuat ja majoituksen.

Suurin osa YFU:n vaihto-oppilaista on Suomessa koko koulun lukuvuoden. Vuonna 2024 vaihto-oppilaat saapuvat 3.8.2024 ja palaavat kotiin kesäkuussa, juhannuksen jälkeen. Etsimme Suomeen saapuville nuorille lähtökohtaisesti vakituisia isäntäperheitä, jotka voivat ottaa vaihto-oppilaan luokseen koko hänen vaihtonsa ajaksi.

Jos koko vuoden isäntäperheenä toimiminen ei sovi tällä hetkellä elämäntilanteeseesi, mutta haluaisit silti olla mukan YFU:n isäntäperhetoiminnassa, etsimme perheitä ympäri vuoden esimerkiksi varaperheiksi vakituisten isäntäperheiden lomien ajaksi, tai perhettä vaihtaville nuorille.

Antoisinta on ollut tutustua uuteen ihmiseen ja kertoa asioista suomalaisin silmin. Oli hienoa tutustuttaa oppilas suomalaisiin tapoihin, perinteisiin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Opimme samalla venymisen taitoa – ettemme hermostu, jos joku asia tehdään toisin, mitä olemme Suomessa oppineet. Tiedostimme suomalaiset toimintamallit aivan eri tavalla.

iSÄNTÄPERHEIDEN KOKEMUKSIA

eRILAISIA TAPOJA TOIMIA ISÄNTÄPERHEENÄ

Isäntäperheenä lukuvuoden ajan

Vaihto-oppilaat saapuvat Suomeen yleensä normaaliksi koulun lukuvuodeksi, eli elokuusta kesäkuuhun.

Isäntäperheenä lukukauden ajan

Suomeen saapuu muutamia vaihto-oppilaita vuosittain lukukausivaihtoon syyslukukaudeksi. Voit kysyä syyslukukaudeksi saapuvista vaihto-oppilaista meiltä erikseen.

Tervetuloa Suomeen -perhe

Tervetuloa Suomeen -perheiksi kutsumme perheitä, jotka toimivat väliaikaisina isäntäperheinä Suomeen saapuville vaihto-oppilaille toivottaen heidät samalla tervetulleeksi Suomeen. Tervetuloperheenä toimitaan noin kolme kuukautta, minkä aikana etsimme vaihto-oppilaalle vakituisen isäntäperheen. Tervetuloperheenä toimiminen on hyvä tapa kokeilla isäntäperheyttä, ja mahdollisesti jatkaa isäntäperheenä koko lukuvuoden ajan.

Kenelle isäntäperheenä toimiminen sopii? Kuuntele lisää muutaman hostisän kokemuksista ja ajatuksista vaihto-oppilaasta kotona.
Isäntäperheenä perhettä vaihtavalle nuorelle

Toisinaan vaihto-oppilaat joutuvat vaihtamaan perhettä kesken lukuvuoden. Syynä voi olla isäntäperheen muuttunut elämäntilanne, tai se, ettei nuoren ja perheen välinen kemia toimi. Myös tervetuloperheissä asuvat nuoret tarvitsevat vakituisen isäntäperheen kesken lukuvuoden. Voit siis hakea isäntäperheeksi ympäri vuoden.

Varaperhe

Varaperhe on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun vaihto-oppilas vaihtaa perhettä ja hänelle etsitään uutta isäntäperhettä. Väliaikainen isäntäperhe voi toimia perheenä myös vakituisen isäntäperheen loman ajan.