Turvallisemman tilan periaatteet YFU

Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. 

Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kysy siis ennen kuin esimerkiksi kosket toiseen. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.

Kunnioita kaikkia, tunnista oletuksesi. 

Pyri siihen, ettet oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, seksuaalisuutta, kansallisuutta, etnisyyttä, uskontoa, arvoja, taustaa tai mielipiteitä. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten moninaisuus.

Vältä kehosyrjintää. 

Älä kommentoi toisen kehoa. Jätä myös pois kommentit toisten ruoka-annoksista ja syömisestä. 

Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. 

Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.

Anna tilaa. 

Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

Muista inhimillisyys.

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi.

Toimi.

Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi sopivalla tavalla. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä toisille. 

Epäasiallisesta tai loukkaavasta käytöksestä ilmoittaminen

Mikäli kohtaat YFU:n toiminnassa ’turvallisemman tilan’-ohjeiden vastaista toimintaa tai itseesi/toisiin kohdistuvaa epäasiallista tai loukkaavaa käytöstä, ilmoitathan siitä välittömästi.

Leireillä ja valmennuksissa: Ole yhteydessä tapahtumissa ja valmennuksissa erikseen nimettyyn henkilöön.
Muutoin voit olla yhteydessä YFU:n Counceloriin.

The principles for a safer space YFU

Respect the other person’s personal physical and mental space.

You cannot know someone’s limits without asking them. So ask before you touch someone, for example. Listen and change your behaviour if someone expresses to you that your behaviour makes them uncomfortable.

Respect everyone, recognise your assumptions.

Try not to make assumptions about others’ gender, sexuality, nationality, ethnicity, religion, values, background or opinions. Pay attention to your choice of words and be aware of people’s diversity.

Avoid body discrimination.

Do not comment on someone else’s body. Also leave out comments about other people’s food and eating.

Respect the opinions, beliefs, experiences and differing views of others.

Do not mock, ridicule, belittle, push aside or embarrass anyone by your words, behaviour or actions.

Give space.

Try to ensure that everyone has the opportunity to participate in the discussion. Don’t bully other people’s opinions and give the floor. Also respect the privacy of others and handle sensitive topics with respect.

Take action.

If you see or hear harassment or other inappropriate behaviour, take action in a way that suits you. By intervening, you also set an example for others.

Remember humanity.

It is OK to make mistakes and ask questions. You don’t have to know everything by heart!