Tietosuojaseloste

Suomen Youth For Understanding ry (YFU Suomi) kunnioittaa asiakkaidensa, jäsentensä ja vapaaehtoistensa yksityisyyttä. YFU Suomi pyrkii aina suojaamaan henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia. YFU Suomen tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin YFU Suomen keräämiin tai YFU Suomelle luovutettuihin henkilötietoihin, mukaan lukien verkkosivujen, mobiilisivustojen, sovellusten, laitteiden ja muiden interaktiivisten sivustojen sekä lähetettyjen HTML-muotoisten sähköpostiviestien välityksellä kerätyt tai meille toimitetut henkilötiedot. Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, älä käytä verkkosivua tai lähetä YFU Suomelle henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Youth For Understanding ry
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Y-tunnus: 0275 922-1
yfu.finland@yfu.fi
09 6226 130

Tietosuojavastaava Riikka Seppälä, riikka.seppala@yfu.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

YFU Suomen ylläpitämissä henkilörekistereissä olevia henkilötietoja käytetään tuottamaan ja toteuttamaan YFU Suomen tarjoamia palveluita, vapaaehtoistoimintaa, yhdistystoimintaa, palveluiden laskuttamista ja maksujen keräämistä ja perimistä asiakkailta ja jäseniltä. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin, myynninedistämiseen, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja palautteen keräämiseen. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.  Osa tiedoista luovutetaan muille YFU-maiden organisaatioille ja niissä nimetyille henkilöille.

Tietojen luovuttaminen muille YFU-maiden organisaatioille ja yhteistyökumppaneille tapahtuu lähtökohtaisesti vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton YFU Suomen käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyyssuojaa. Ulkopuolisille toimijoille toimitetaan ainoastaan kyseiseen toimintoon tarvittavat tiedot.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. YFU Suomi noudattaa hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja henkilötietolakia.

Tietojen tarkastus, korjaaminen ja poistaminen

Jos haluat tarkastaa, korjata, lakkauttaa, poistaa ja muulla tavoin rajoittaa YFU Suomen mahdollisuutta käyttää henkilötietojasi, jotka olet YFU Suomelle aikaisemmin antanut, ota yhteyttä YFU Suomen tietosuojavastaavaan sähköpostitse. Kerro sähköpostissa selvästi mitä henkilötietoihisi liittyvää informaatiota haluat muutettavaksi ja/tai poistettavaksi YFU Suomen tietokannoista tai haluat rajoittaa YFU Suomen henkilötietojesi käsittelyä. Näiden oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että YFU Suomi voi vahvistaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla esimerkiksi vierailemalla YFU Suomen toimipisteessä virallisen henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Osassa YFU Suomen lähettämiä sähköisiä uutis- ja markkinointikirjeitä, helpoin tapa peruuttaa tilaus on käyttää kirjeen yhteydessä olevaa peruuta-toimintoa. Peruutuksen voi tehdä myös olemalla yhteydessä YFU Suomeen sähköpostitse tai puhelimitse ja ilmoittaa, että et jatkossa halua vastaanottaa markkinointiviestintää.

Huomioi, että muutokset eivät tule voimaan välittömästi. YFU Suomi pyrkii toimimaan pyyntösi mukaisesti niin nopeasti kuin käytännössä mahdollista ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta. Huomaa, että YFU Suomen pyrkimyksistä huolimatta tietokantoihin ja muihin tallenteisiin saattaa jäädä tietojäänteitä, joita ei tulla poistamaan tai muuttamaan. Jos tällainen tietojäänne havaitaan, YFU Suomi poistaa sen. Tiettyjä tietoja YFU Suomi voi tarvittaessa säilyttää seurantatarkoitusta varten ja/tai keskeneräisen palvelun toteuttamiseksi. Huomaa myös, että jos olet kieltäytynyt vastaanottamasta suoramarkkinointiliitännäistä viestintää YFU Suomelta, voit edelleen saada tärkeitä hallinnollisia viestejä, eikä sinulla ole mahdollisuutta kieltäytyä kyseisistä viesteistä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

YFU Suomi ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mukaan lukien muut YFU-järjestöt ympäri maailman, kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoituksia varten paitsi, jos henkilötietojasi luovuttamalla tuotetaan ja toteutetaan YFU Suomen palveluita.

Rekisterien suojaus

Kaikki YFU Suomessa käsiteltävät rekisterit on suojattu palomuureilla, suojatuilla tallennuspaikoilla ja salatuilla yhteyksillä. YFU Suomi valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista ja niiden käytöstä, joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi. YFU Suomen toimitilat, missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää, ovat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö.

Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidylle

Rekisteröidylle ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista YFU Suomi veloittaa 150 € (alv 0%).

Evästeiden käyttö

YFU Suomi käyttää sivuillaan cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Tunnistetietojen avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä ja kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja.

Mikäli et halua YFU Suomen saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen sekä evästeiden poiston. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin YFU Suomen ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Yhteisöliitännäiset

YFU Suomen verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten Facebookiin, Blogiin, Instagramiin, YouTubeen ja Pinterestiin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

YFU Suomi pitää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä, rekisteriselosteitaan ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen asianmukaista ja hyvää käytösmallia. Tästä tullaan aina ilmoittamaan YFU:n kotisivuilla www.yfu.fi tai rekisteröidyille suoraan.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.5.2018.