Tietoa vaihto-oppilaan vanhemmille

Jokaisen lapsen on aika joskus lentää pesästä. Vaihto-oppilasvuosi on turvallinen tapa kokeilla omia siipiä ja aloittaa itsenäistyminen. Ulkomaille lähteminen ja siellä pärjääminen lisäävät rohkeutta ja itsevarmuutta. Vaihto-oppilas asuu vaihtarivuonna isäntäperheen luona, ja häntä kohdellaan kuin perheenjäsentä rajoineen ja velvollisuuksineen. Isäntäperheessä asuminen on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan maan tapoihin ja kulttuuriin, eikä vastaavaa kokemusta saa matkustelemalla tai myöhemmin asumalla eri maassa omassa kämpässä.

Vaihto-oppilasvuosi on turvallinen kokemus

Isäntäperheet

Kaikki isäntäperheet käyvät läpi YFU:n haastattelu- ja valintaprosessin. Kun olet vahvistanut vaihto-oppilaaksi lähtemisen ja täyttänyt sähköisen oppilaskansion, kohdemaassa aletaan etsiä sinulle sopivinta isäntäperhettä.

Isäntäperheitä on yhtä monenlaisia kuin vaihto-oppilaitakin. Sinut saattaa ottaa vastaan aviopari, avopari tai yksinhuoltaja. Vanhemmat saattavat myös olla samaa sukupuolta. Sinulla voi olla sisaruksia tai olet ainoa lapsi. Perheiden ikähaitari on suuri. Osa on nuoria pareja, joilla on pieniä lapsia. Osa on varttuneita vanhempia, joiden lapset ovat jo lähteneet pesästä – ja kaikkea tältä väliltä. Kaikilla perheillä ei ole sinun ikäisiäsi lapsia, mutta ystäväpiiri löytyy yleensä muutenkin koulusta ja harrastuksista.

YFU:n toimintaperiaatteisiin kuuluu niin vaihto-oppilaiden kuin isäntäperheiden hyväksyminen ohjelmaan ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, kansallisuuteen, fyysisiin rajoitteisiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

yfun tuki

YFU:n ohjelmaan kuuluu olennaisena osana valmennukset. Valmennukset eivät ole vain hauskanpitoa kavereiden kesken – sitäkin on-, valmennuksissa vaihto-oppilasta valmennetaan kohtaamaan vaiharivuoden erilaiset hankalat kohdat, kuten isäntäperheeseen ja uuteen maahan asettuminen, puolenvälin koti-ikävä, kotiinpalamisen käänteinen kulttuurishokki ja paljon muuta. Valmennusten avulla nuori on valmistautuneempi oman vaihtovuoden vaikeampiinkin tunteisiin ja kokemuksiin.

Valmennusten lisäksi YFU:lla on Councelor, joka toimii hankalammissa tapauksissa oppilaiden tukena.

Vaihto-oppilasvuodesta rohkeutta

Nykyajan lukio ajaa opiskelijat tiukkaan putkeen, kun jatko-opintoihin tarvitaan tasaista menstystä koko lukion ajalta. Moni ei halua siksi jättää lukiota kesken. Vaihto-oppilasvuodesta voi olla kuitenkin paljon hyötyä niin jatko-opiskeluja kuin työelämää varten.

Vaihto-oppilaana oppii sopeutumiskykyä ja joustavuutta, mitkä ovat molemmat hyviä ominaisuuksia niin työelämässä kuin elämässä yleisesti. Vaihtarit joutuvat usein tilanteisiin, missä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä. Hyvä kielitaito, kansainvälistyminen ja tunne siitä, että “kyllä minä pärjään, kyllä minä selviän” auttavat eteenpäin.

Monesti asioiden ja oman elämän katsominen etäältä auttaa näkemään asiat kirkkaammin. Pieni tauko opiskeluissa saattaakin selkeyttää urasuunnitelmia, ja helpottaa opiskeluputkeen liittyvää stressiä. Vaihtarivuosi ei ole rento välivuosi, mutta vuodella voi olla isot vaikutukset nuoren tulevaisuuteen. Moni palannut vaihtari kertoo kokemuksen kantaneen läpi koko elämän.