Mitä isäntäperheiltä odotetaan

YFU:n isäntäperheet kaikkialla maailmassa ovat ihan tavallisia, paikallisia vapaaehtoisesti mukana olevia perheitä. Haemme isäntäperheiksi Suomeen saapuville vaihto-oppilaille kaikenlaisia perheitä. YFU:n isäntäperheitä yhdistää halu tutustua uusiin kulttuureihin ulkomaalaiseen nuoreen ja toivottaa nuori tervetulleeksi omaan perheeseen.

Tavalliset ja monenlaiset isäntäperheet

Isäntäperheenä voivat toimia niin avioparit, avoparit, samaa sukupuolta olevat parit kuin yksinhuoltajat. Perheessä voi olla leikki-ikäisiä, teini-ikäisiä tai jo aikuisia lapsia, tai lapsia ei ole lainkaan. Perhe voi asua missä päin Suomea tahansa, maalla tai kaupungissa. Tärkeintä on vapaaehtoisuus ja aito halu tutustua ulkomaalaiseen nuoreen.

Vaatimukset perheille

Isäntäperheiden tulee olla vähintään 25-vuotiaita. Ikää tärkeämpää on, että isäntäperheiksi ryhtyvien elämäntilanne on vakiintunut ja perheillä on kypsyyttä ottaa vastuulleen teini-ikäinen nuori.

Perheen kotikielen tulee olla suomi tai ruotsi, koska vaihto-oppilas tulee Suomeen oppimaan suomen kieltä. Kommunikaation helpottamiseksi vähintään yhden perheenjäsenen tulee osata englantia tai vaihto-oppilaan äidinkieltä auttavasti.

Mitä perheen tulee tarjota nuorelle

Vaihto-oppilaalle tarjotaan majoitus ja ruoka vaihdon ajaksi.

Kodissa vaihto-oppilaalla tulee olla oma sänky ja rauhallinen työpiste kotitehtävien tekemistä varten. Oma huone ei ole välttämätön. Vaihto-oppilaan tulee päästä kulkemaan kouluun kohtuullisen vaivattomasti. YFU hakee vaihto-oppilaalle koulupaikan, ja koulupaikka pyritään löytämään perheen kotia lähimmästä koulusta.

Tärkeintä on kiinnostus nuoreen

Kaikista tärkeintä on, että isäntäperheeksi ryhtyvillä on aito halu ja kiinnostus tutustua nuoreen, ja että perhe haluaa tukea nuorta suomalaiseen elämään asettumisessa, kulttuuriin tutustumisessa ja kielen oppimisessa.

Erilaisia tapoja toimia isäntäperheenä

Vaihto-oppilaat saapuvat Suomeen elokuussa. Suurin osa vaihto-oppilaista on Suomessa koko lukuvuoden, mutta vuosittain muutama vaihto-oppilas viettää Suomessa vain syyslukukauden.

Etsimme vaihto-oppilaille ensisijaisesti isäntäperheitä koko lukuvuodeksi. Niin perheiden, kuin vaihto-oppilaiden tilanteet vaihtelevat, joten isäntperheeksi voi ryhtyä myös lyhyemmäksi aikaa – tai vaikka kesken vuoden.

Isäntäperheenä lukuvuoden ajan

Suurinosa vaihto-oppilaista saapuu Suomeen normaaliksi koulun lukuvuodeksi, eli elokuusta kesäkuuhun.

Isäntäperheenä lukukauden ajan

Suomeen saapuu muutamia vaihto-oppilaita vuosittain lukukausivaihtoon syyslukukaudeksi. Voit kysyä syyslukukaudeksi saapuvista vaihto-oppilaista meiltä erikseen.

Tervetuloa Suomeen -perhe

Tervetuloa Suomeen -perheiksi kutsumme perheitä, jotka toimivat väliaikaisina isäntäperheinä Suomeen saapuville vaihto-oppilaille toivottaen heidät samalla tervetulleeksi Suomeen. Tervetuloa Suomeen -perheet pääsevät näkemään vaihto-oppilaiden ensihetket meidän kulttuurissamme.

Tervetuloaperheinä toimitaan noin kolmen kuukauden ajan, jona aikana etsimme vaihto-oppilaalle vakituisen perheen. Tervetuloperheenä toimiminen on hyvä tapa kokeilla isäntäperheenä toimimista, ja mahdollisesti jatkaa koko lukuvuoden ajan.

Isäntäperheenä perhettä vaihtavalle nuorelle

Toisinaan vaihto-oppilaat joutuvat vaihtamaan perhettä kesken lukuvuoden. Syynä voi olla isäntäperheen muuttunut elämäntilanne, tai se, ettei nuoren ja perheen välinen kemia toimi.

Varaperhe

Varaperhe on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun vaihto-oppilas vaihtaa perhettä ja hänelle etsitään uutta isäntäperhettä. Väliaikainen isäntäperhe voi toimia perheenä myös vakituisen isäntäperheen loman ajan.