|

Tukihenkilön ajatuksia…

YFU:n isäntäperheillä on jokaisella oma tukihenkilö, jonka tehtävänä on tukea sekä perheen, että vaihto-oppilaan jaksamista. Tukihenkilöt ovat kokeneita vapaaehtoisia, jotka ovat saattaneet itsekin toimia isäntäperheenä, tai heillä on vuosien kokemus tukihenkilönä toimimisesta.

Kysyimme tukihenkilönä pitkään toimineelta Sallalta muutaman kysymyksen siitä, mitä hänen mielestään kannattaa ottaa huomioon, kun pohtii sitä minkälainen vaihto-oppilas voisi sopia omaan perheeseen. Hän kertoi myös miten perheitä tuetaan, ja miten mahdollisissa haasteissa toimitaan.

Vaihto-oppilaan valitsemisesta:

“Mieti, mitä uutta vaihto-oppilas voi tuoda perheeseen”

YFU:n isäntäperheet valitsevat itse omaan perheeseen sopivan vaihto-oppilaan. Valinnassa apuna on nuoren ja hänen kirjoittamat kirjeet, ja nuoren isäntäperheille tekemä video. Myös YFU:n toimistolta ja vapaaehtoisilta haastattelijoilta kannattaa pyytää apua omaan perheeseen sopivan nuoren löytämiseksi. Toimistolla ja haastattelijoilla on vuosien kokemus isäntäperhetoiminnasta, ja näkemystä siitä minkälaisia Suomeen saapuvat nuoret vaihto-oppilaat ovat.

K: Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun miettii minkälainen vaihto-oppilas sopisi omaan perheeseen?  

V: Sen sijaan että etsisi yhtäläisyyksiä, kannattaa miettiä mitä uutta ja ihmeellistä kyseinen nuori toisi perheeseemme

K: Monesti sopivaa vaihto-oppilasta valitessa mietitään mikä sukupuoli tai kansallisuus olisi hyvä. Onko sinusta näillä jokin merkitys?

V: Sukupuolella ei yleensä ole loppujen lopuksi väliä, ei myöskään kansallisuudella. Se miten nuoren saa sujautettua omaan arkeen ratkaisee. 

K: Suomeen saapuvat vaihto-oppilaat kertovat usein olevansa vähän hiljaisia tai introvertteja – vaikka suomalaisiin verrattuna eivät sitä lopulta oikeasti olisikaan. Miten paljon nuoren kuvausta omasta luonteestaan kannattaa miettiä?

V: Täytyy muistaa, että nuoret kasvavat paljon vuodessa, he yllättävät lopulta aina ja painopisteet muuttuvat. 

Tuesta isäntäperheille:

“Kun nuoreen on puheyhteys, loppu sujuu kuin itsestään”

YFU:n tukihenkilöt ovat samalla sekä isäntäperheen, että perheessä olevan vaihto-oppilaan tukena. Tukihenkilöiden kanssa perheet voivat keskustella ihan kaikenlaisista asioista, mitä arjessa vaihto-oppilaan kanssa tulee eteen. Isommissa haastaissa toimisto ja Councelor tulevat avuksi.

K: YFU:n isäntäperheillä on jokaisella oma tukihenkilö. Miten tukihenkilö tukee isäntäperhettä?

V: Tärkein homma on tukihenkilöllä olla saavutettavissa (läsnä tarvittaessa), sellaista kysymystä ei ole olemassakaan, jota ei voisi pallotella tukihenkilön kanssa.

Vaihto-oppilaat ovat aika nuoria, vielä teini-ikäisiä Suomeen saapuessaan. Vaihto-oppilasvuosi on nuorelle paitsi suuri seikkailu, myös kasvun ja kehittymisen vuosi, ja vuoteen tulee varmasti kuulumaan ylä- ja alamäkiä, kuten normaaliin kenen tahansa normaaliin arkeen muutenkin kuuluisi.

K: Miten mahdollisia haasteita selvitellään YFU:lla?

V: Yhdessä toimiston ja tukihenkilön kanssa, usein tavallinen maalaisjärki auttaa. Kun nuoreen on puheyhteys, loppu sujuu kuin itsestään. Ehkäpä parhaan vinkin tällaiseen haasteelliseen hetkeen sain vasta pari vuotta sitten, kun isäntäperheen äiti neuvoi minua. Jos on oikeasti pattitilanne ja nuoren kanssa juteltava, kannattaa tehdä se liikkuvassa autossa, silloin nuori ei pääse tilannetta karkuun!

Perheen vaihtamisesta:

“Asettuminen nuoren asemaan auttaa”

Joskus elämä saattaa tuoda jotain sellaista eteen, ettei isäntäperheenä olekaan mahdollista toimia koko lukuvuotta. Esimerkiksi muutto, vaikka työn perässä toiselle paikkakunnalle, tai jonkun perheen jäsenen sairastuminen vakavammin saattavat olla sellaisia odottamattomia tapahtumia, joiden vuoksi perheenvaihtoon päädytään. Toisinaan vaihto-oppilaan ja perheen välillä tulee sellaisia haasteita, että niitä ei saada selvitettyä puhumalla. Joskus ei isoja haasteita ole, mutta yhteinen arki ei vaan lähde rullaamaan toivotulla tavalla niin vaihto-oppilaan kuin isäntäperheen puolelta.

K: Mitä ajattelet tukihenkilönä perheen vaihdoista?

V: Perheen vaihto on aina surullinen tapahtuma, vaikka se johtaakin parempaan. Perheen vaihdosta tulee aina puhua aluksi tukihenkilön kanssa ja katsoa asiaa rauhassa, asettuminen nuoren asemaan auttaa myös. Mikäli perheen vaihtoon päädytään, tulee muistaa, että se ei ole mitenkään perhettä huonontava juttu. Parhaimmillaan se johtaa parempaan matchiin, ja yhteys nuoreen säilyy hyvänä.

Isäntäperheenä toiminen antaa enemmän kuin ottaa

Salla kannustaa suomalaisia nuoria, jonka perhe on toiminut isäntäperheenä ehdottomasti mainitsemaan sen omassa CV: ssään töitä hakiessa. Myös perheen vanhempien ja nuorien kannattaa merkitä se omaan LinkedIn profiiliin.

Niin iso juttu se on. Ylpeyden aihe! Muistutan aina tuettavia perheitä siitä miten rohkeita he ovat ja että epäonnistumista isäntäperheenä ei tule pelätä, päätös avata etuovi maailmalle antaa aina enemmän kuin ottaa!

Lisää artikkeleita