Tavalliset ja monenlaiset isäntäperheet

Tavalliset ja monenlaiset isäntäperheet

YFU:n isäntäperheet kaikkialla maailmassa ovat tavallisia paikallisia perheitä. Haemmekin isäntäperheiksi tavallisia suomalaisia perheitä. Kannustamme mukaan mahdollisimman monenlaisia perheitä.

Isäntäperheenä voivat toimia niin avioparit, avoparit, samaa sukupuolta olevat parit kuin yksinhuoltajat. Perheessä voi olla leikki-ikäisiä, teini-ikäisiä tai jo aikuisia lapsia, tai lapsia ei ole lainkaan. Perhe voi asua missä päin Suomea tahansa, maalla tai kaupungissa. Tärkeintä on vapaaehtoisuus ja aito halu tutustua ulkomaalaiseen nuoreen.

Vaatimukset perheille

Isäntäperheille ei ole ikärajaa. Toivomme kuitenkin, että isäntäperheiksi ryhtyvien elämäntilanne on vakiintunut.

Perheen kotikielen tulee olla suomi tai ruotsi, koska vaihto-oppilas tulee Suomeen oppimaan suomen kieltä. Vähintään yhden perheenjäsenen tulee osata englantia tai vaihto-oppilaan äidinkieltä auttavasti.

Mitä perheen tulee tarjota nuorelle

Vaihto-oppilaalle tarjotaan majoitus ja ruoka vaihdon ajaksi. Kodissa vaihto-oppilaalla tulee olle oma sänky ja rauhallinen työpiste kotitehtävien tekemistä varten. Oma huone ei ole välttämätön. Vaihto-oppilaan tulee päästä kulkemaan kouluun kohtuullisen vaivattomasti. YFU hakee vaihto-oppilaalle koulupaikan, ja yleensä koulupaikka pyritään löytämään perheen kotia lähimmästä koulusta.

Tärkeintä on kiinnostus nuoreen

Kaikista tärkeintä on, että isäntäperheeksi ryhtyvillä on aito halu ja kiinnostus tutustua nuoreen, ja että perhe haluaa tukea nuorta suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa ja kielen oppimisessa.

Similar Posts