Terveys ja vaihto-oppilaaksi hyväksyminen

Miten allergiat, eristyisruokavaliot tai krooniset sairaudet vaikuttavat vaihto-oppilaaksi hyväksymiseen?

Vaihto-oppilaan terveydentilan on oltava hyvä. Allergiat, tietyt krooniset sairaudet (esim. hyvässä hoitotasapainossa oleva astma, diabetes tai reuma) ja hoidettu syömishäiriö eivät välttämättä ole esteitä vaihtoon hyväksymiselle.

Vaihto-oppilaalle voidaan hakea esimerkiksi allergioista johtuen erityissijoituspaikkaa. Kohdemailla on omat kiintiöt erityissijoituksiin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa haet vaihto-oppilaaksi, sitä enemmän aikaa meillä on keskustella paikastasi kohdemaan kanssa. Haun loppuvaiheessa kiintiöt saattavat olla jo täynnä, sillä ne koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia YFU:n maita.

Erityisen tärkeää on hakea hyvissä ajoin, jos vaihtoon hakevalla nuorella on useampia sairauksia tai allergioita.

Mielenterveys

Vaihtovuoteen kuuluu erilaiset tunteet, arki toisessa maassa pitää sisällään ylä- ja alamäkiä, kuten Suomessakin. Hyvä mielenterveys auttaa sietämään arkeen väistämättä kuuluvia vaikeampiakin asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi erilaisissa vaikeissa elämänvaiheissa on normaalia. Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen voi olla monelle yllättävän vaikeaa. Tämän vuoksi toivomme, että syömishäiriöön, masennukseen tai ahdistukseen liittyvän terapian päättymisestä on noin kolme vuotta lähtöhetkellä. Moni nuori on käynyt keskustelemassa esimerkiksi koulun psykologin tai kuraattorin kanssa, ja se ei välttämättä ole esteenä vaihdolle, jos mieli on muuten tasapainossa. Mielenterveyteen liittyvät asiat käsitellään hakuvaiheessa aina tapauskohtaisesti ja harkinnalla, ja tavoitteena on nuoren hyvinvointi myös vaihtovuoden aikana.

Eläinallergiat

Hyvin monessa maassa isäntäperheillä on joku lemmikkieläin kotona. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme USA:n FLAG on laskenut, että noin 90 % heidän isäntäperheistään omistaa lemmikin. Tieto hakijan allergioista on tämänvuoksi hyvä saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eläinallergisille haetaan erityissijoituspaikkoja, joita ei haun loppuvaiheessa ole välttämättä enää jäljellä.

Erityisruokavaliot

Ruoka-aineallergioiden tai yliherkkyyksien vuoksi erikoisruokavalioita noudattavien tulee kertoa jo hakuvaiheessa erilaisista ruokarajoituksista, jotta voimme tarkistaa kohdemaalta erikseen onko erityissijoituspaikkoja vielä jäljellä ja voidaanko nuori hyväksyä ohjelmaan. Jos yliherkkyys on lievä, ja pystyt pääosin syömään normaalia ruokaa, kannattaa sekin kertoa.

Keliaakikoita voidaan hyväksyä vaihtoon, mutta tämä tapahtuu aina kohdemaan kanssa keskustellen. Keliaakikoille sopivia perheitä on vaikea löytää, joten paikat ovat aina erityissijoituspaikkoja. Gluteenittomat elintarvikkeet ovat kalliimpia, joten vaihto-oppilaan tulee varautua siihen, että häneltä peritään pieni lisämaksu ruuasta kattamaan isäntäperheen kuluja.  

Kasvissyöjät ja vegaanit

Monen kohdemaan kohdalla pääsee lukemaan, hyväksytäänkö ohjelmaan kasvissyöjiä tai vegaaneja. Kohdemaan YFU määrittelee itse, hyväksytäänkö kasvissyöjät tai vegaanit ns. ”conditionally”, vai ei ollenkaan. Monesti kasvissyöjät voidaan hyväksyä ohjelmaan, jos erityiskiintiöpaikkoja on hakuvaiheessa vielä jäljellä. Vegaanien kohdalla maavalikoima pienenee, ja hyväksymisestä keskustellaan aina kohdemaan YFU:n kanssa.

Kannattaa miettiä, onko valmis joustamaan omasta ruokavaliostaan vaihdon aikana, sillä se saattaa helpottaa huomattavasti isäntäperheen löytymistä.

Lukihäiriö

Lukihäiriö voi vaikuttaa vaihto-oppilaan hyväksymiseen, mikäli arvosanat ovat sen takia huonot, tai jos lukihäiriö vaatii vastaanottavalta koululta lisätoimenpiteitä.

Lisää artikkeleita