|

Mitä isäntäperheenä toimimisesta saa?

Jokaisen vaihto-oppilaan ja isäntäperheen kokemus muotoutuu omanlaisekseen. Tätä mieltä ovat myös perheet, jotka ovat toimineet isäntäperheenä usealle nuorelle: yhtäkään kokemusta ei voi verrata keskenään vaan jokainen on omalla tavallaan ainutlaatuinen. YFU:n isäntäperheet ovat kertoneet mm. seuraavista elämäänsä rikastaneista asioista:

Uudet kokemukset ja uuden oppiminen

Uusia kokemuksia, tapoja ja tottumuksia tulee eteen varmasti päivittäin, ihan vaihtokauden jokaisena päivänä. Lukuvuoteen ulkomaisen perheenjäsenen kanssa mahtuu ylä- ja alamäkiä, joista voi oppia ja hyödyntää oppimaansa taas seuraavana päivänä. Isäntäperhe ei opi pelkästään uudesta kulttuurista, vaan myös itsestään, suomalaisuudesta ja maailmasta. Maailmankuva muotoutuu erilaiseksi, kun omia ajatusmalleja joutuu tiedostamaan ja pohtimaan toisen näkökulmasta.

”Opimme kokemuksen myötä, että osaamme ratkaista ongelmia puhumalla. Ennen taisimme riidellä enemmän. Isäntäperheenä oleminen oli kaiken kaikkiaan hieno ja perhettä syventävä kokemus. Lapset saivat veljen, me pojan.”

Oman ja/tai lasten maailmankuvan laajentaminen

Ulkomainen nuori rikastuttaa varmasti myös perheen mahdollisten omien lasten elämää niin vaihdon aikana kuin myös yhtä lailla sen jälkeenkin. Nuoresta voi tulla omille lapsille ystävä ja uusi sisarus. Vaihto-oppilas on osa perhettä, tasapuolinen perheenjäsen, jota tulee kohdella kuten muitakin lapsia. Useat vanhemmat huomaavat vasta vaihto-oppilaan lähdettyä, miten paljon lasten vuorovaikutustaidot, suvaitsevaisuus ja arvomaailma ovat laajentuneet ja kasvaneet.

”Hauskaa kokemuksessa oli tietty vaihtelu arjessamme. Vaihto-oppilaamme oli fiksu nuori ja erittäin hyvä ”isosiskon malli” omille, nuoremmille tyttärille. Lapsiimme oppilaallamme oli ennen kaikkea vaikutusta: toinen on nyt rohkeampi, toinen innostui urheilusta.”

Suomalaisen elämäntyylin jakaminen

Moni perhe haluaakin näyttää kansainväliselle nuorelle, kuinka Suomessa eletään. Halutaan laajentaa ulkomaiden tietoutta tästä ehkä hieman etäisestä Pohjolan maasta sekä tarjota todenmukainen kuva suomalaisesta arjesta. Kotiinsa palaavat vaihto-oppilaat ovatkin varsinaisia Suomen suurlähettiläitä kertoessaan lähipiirilleen, koululleen ja tuttavilleen maastamme.

”Vaihto-oppilaamme nautti luonnosta ja vapauden tunteesta, ihastui saunaan ja kaiken kaikkiaan suomalaiseen elämäntapaan. Hänen tutkimusmatkaansa oli ilo seurata ja opastaa.” 

Oman kulttuurin avautuminen

Oma kulttuuri voi avautua aivan uudella tavalla. Kun nuorelle kertoo Suomesta, esittelee paikkoja ja selittää miksi asiat ovat näin, miksi me käyttäydymme ja sanomme niin kuin sanomme, alkaa itsekin katsoa Suomea ja suomalaisia uusin silmin. Miksi me tosiaan teemme näin? Onko se paras tapa vai voiko olla myös muita tapoja? Ei parempia tai huonompia, vain erilaisia. Asiat, jotka olemme tottuneet ottamaan itsestään selvyytenä, eivät olekaan enää itsestään selviä. Isäntäperhe havainnoi Suomea yhdessä vaihto-oppilaan kanssa ja kasvaa uudenlaiseen ymmärrykseen kotimaastaan.

”Antoisinta on ollut tutustua uuteen ihmiseen ja kertoa asioista suomalaisin silmin. Oli hienoa tutustuttaa oppilas suomalaisiin tapoihin, perinteisiin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Opimme samalla venymisen taitoa – ettemme hermostu, jos joku asia tehdään toisin, mitä olemme Suomessa oppineet. Tiedostimme suomalaiset toimintamallit aivan eri tavalla.”

Kansainvälisyys, erilaisuuden ymmärtäminen ja elinikäinen ystävä

Vaihdon jälkeen te ymmärrätte oppilaan kulttuuria, tapoja ja tottumuksia aivan eri tasolla. Teillä on ehkä myös mahdollisuus tehdä vastavierailuja oppilaan kotimaahan. Yhteys maailmalle on aivan erilainen kuin turistimatkalla ja elinikäinen ystävyys aivan eri pohjalla kuin muiden ulkomaalaisten kanssa. Toisaalta isäntäperheenä joudutte myös kohtaamaan kulttuurienvälisiä eroja ihan arjen tasolla. Siitä koituu paljon iloa ja pääsette tekemään mielenkiintoisia huomioita, mutta joskus nuo erot voivat olla hermoja koettelevia. Tuolloin tarvitaan kykyä selittää oman kulttuurin käytösmalleja. Samalla kenties myös koko maailmankuva uudistuu – maailma tuntuu varsin erilaiselta, kun jossain päin maapalloa on teille tärkeä ihminen.

”Opimme vuoden aikana kärsivällisyyttä, anteeksiantamista ja maailmankuva on taas avartu-nut. Tiesimme, että kiinalainen kulttuuri on hyvin erilainen ja välillä oli toki haastaviakin hetkiä, mutta ehdottomasti vaikein hetki oli oppilaamme lähtöpäivä. Perheestämme ja vaihto-oppilaasta tuli todella hyviä ystäviä ja yhteys on edelleen säilynyt, vuosienkin jälkeen.”

Kieli- ja viestintätaitojen kehittyminen

Monelle isäntäperheelle kielitaidon paraneminen on tärkeä tekijä isäntäperheeksi ryhtyessä. Ulkomaisen nuoren asuminen perheessä helpottaa automaattisesti vieraan kielen oppimista: etenkin alussa joutuu tur-vautumaan lähes täysin englanninkieleen suomen/ruotsin rinnalla. Ystävä maailmalta saa myös uuden ulot-tuvuuden, uuden motivaation kielen oppimiseen ja käyttämiseen. Tämä on loistava asia – kunhan muistatte, että nuori on tullut elämään suomalaista elämää ja oppimaan suomen/ruotsin kieltä. Hän voi toki opettaa teille omaa kieltään. Paras tapa on sopia esim. viikonpäivä tai tietty tilanne, jolloin puhutaan hänen kieltään. Kannattaa asettaa yhdessä konkreettiset rajat ja tavoitteet, jolloin kumpikaan ei tarkoituksetta pahoita mieltään. Kaiken kaikkiaan kielelliset ja ennen kaikkea viestinnälliset valmiudet kasvavat vaihdon aikana kuin huomaamatta, kun erilaisia tilanteita joutuu selvittämään kielellä, jota jompikumpi tai kumpikaan ei osaa kuin äidinkieltään.

”Etenkin alussa joutui väkisinkin käyttämään englantia ja jossain vaiheessa perheellemmekin tuli jo uupumus uuden kielen kanssa jokapäiväisessä arjessa. Halusimme tukea myös nuoren kielenoppimista ja yllättävän nopeasti hän suomen oppikin. Samalla koko perheemme näkemys kielten opiskeluun sai ihan uudenlaista puhtia, puhumattakaan yleisistä viestintävalmiuksista!”

Similar Posts